Vad är en strategi?

Strategi handlar om att använda olika metoder för att uppnå ett eller flera mål. Det är vanligt med strategier inom statsvetenskap, krigsvetenskap och i spel som exempelvis roulett.

Vad är strategi?

En strategi är när man använder en viss metod för att uppnå ett förutbestämt resultat. För en utomstående betraktare kan det vara svårt att genomskåda vilken strategi som används. En motståndare kan betrakta taktiska manövrar och val men det är svårare att förstå den bakomliggande strategin.

strategi

Syfte – varför används strategier?

Strategier används inom många olika sammanhang. Begreppet kommer ursprungligen från militära sammanhang där syftet var att komma fram till hur en militärmakt skulle kunna användas för att besegra en fiende.

Sedan dess har begreppet börjat användas inom många olika områden och av olika skäl. Strategier används i spel och casino, av företag, inom miljöpolitik, forskning och så vidare.

Idag är begrepp som IT-strategi, jämställdhetsstrategi och klimatstrategi vanliga. Gemensamt är att de används av organisationer eller enheter för att övergripande planera och bestämma hur verksamheten inom ett visst område ska utformas och bedrivas.

Syftet med en strategi är således att uttrycka ett hur man ska uppnå ett visst mål i framtiden.

Strategi i krig

Det var inom krigsvetenskapen som begreppet strategi hade sin första användning. Inom det området används det för att beskriva vilka medel en krigsmakt ska ta till för att segra över en annan.

Strategi står där i kontrast till taktik, vilket är läran om hur man vinner ett enskilt slag.

Ser du skillnaden?

 • Strategi = övergripande, många olika faktorer och medel för att uppnå ett större mål
 • Taktik = konkreta handlingar för att vinna ett enskilt slag

Några viktiga namn bland militärstrateger var Antoine-Henri Jomini, Carl von Clausewitz och Sun Tzu.

Strategi i sällskapsspel

Det är mycket vanligt att använda sig av strategier inom många former av spel. Det finns bordsspel och sällskapsspel som exempelvis:

 • Risk
 • Exit
 • Ticket to Ride
 • Carcassonne
 • Sequence
 • Catan
 • Terraforming Mars

Den typen av sällskapsspel är ofta ganska så utmanande jämfört med spel som enbart bygger på tur. Det finns strategispel för såväl barn som vuxna och i olika svårighetsgrad.

Ofta går det bra att spela även utan att använda någon avancerad strategi, men själva spelet är uppbyggt för att du som tänker igenom dina drag noga ska ha ett försteg framför dina motståndare.

Strategi inom kortspel och gambling

På casino är det många spel som bygger på ren tur, men det finns faktiskt ändå en hel del spel där kunskap och strategi spelar en betydande roll vid sidan av lyckan.

Poker är det spel som kanske är mest känt för att bygga på strategi. Några vanliga pokerstrategier är sit and go, spela händer i position och spela tight poker.

strategi i kortspel

Andra spel där du kan ha nytta av skicklighet och strategi är black jack, baccarat och craps.

Det finns till och med flera strategier för roulett som egentligen betraktas som ett utpräglat lyckospel. Till exempel kan du välja att endast spela på roulettspel med enkelnolla eftersom då är husets edge endast 2,7 procent.

Strategi i företag

För att ett företag ska kunna tjäna pengar i det långa loppet och slå sina konkurrenter är det bra att ha en utarbetad strategi. I företagsvärlden är strategi ofta synonymt med långsiktig plan. Det ses inte sällan som en metod att omsätta företagets vision i handling.

Ofta definieras strategi i företag som:

 • Var är vi nu?
 • Vart vill vi ta oss?
 • Hur tar vi oss dit?

Företagets strategi är till hjälp för såväl företagsledning som anställda att jobba mot ett högre mål som ligger ganska långt fram i tiden. Det är detta som ofta kallas för affärsstrategi.

Sedan används begreppet strategi även inom en rad olika mer eller mindre nischade områden i företag:

 • Marknadsstrategi
 • Koncernstrategi
 • Digital strategi
 • Varumärkesstrategi
 • Contentstrategi
 • Innovationsstrategi
 • Försäljningsstrategi
 • HR-strategi
 • Kommunikationsstrategi
 • Och så vidare

Vad strategi inte är

Det är lätt att missta strategi för något som det egentligen inte är. Att se det som en checklista, todo-lista eller serie inplanerande händelser. Det är inte rätt.

Nej, strategi handlar inte bara om att planera vad som ska göras. Detta gäller oavsett om vi talar om företag, roulett på casino eller en militär invasion.

I stället är strategi något mycket mer övergripande. Det är en slags större plan vars syfte är att överlista fiende, motståndare, konkurrenter, motspelare eller vad det nu kan tänkas vara.

En bra strategi är en sådan som andra knappast kan avslöja men skulle du berätta den för dem skulle de säga ”aha, ja men självklart!”. Bra strategier är logiska, genomtänkta och robusta. De tål att utsättas för prov och fungerar även om omständigheterna förändras.

Ändra strategi

Ibland kan det dock bli nödvändigt att ändra strategi som svar på motståndarnas beslut. Spelplanen är i ständig förändring och det gäller såväl poker som krig.

Inget är statiskt. Motståndaren utvärderar hela tiden situationen och anpassar sig efter den. Det innebär att även den bästa av strategier i praktiken kan bli mindre effektiv i takt med att överraskningsmomentet avtar.

Den bästa av strategier tar dock även hänsyn till dessa faktorer och innehåller en plan för hur man ska agera i olika scenarios.

Vanliga frågor och svar om strategier

Vad är en strategi?

En strategi är en övergripande plan eller metod för att uppnå ett större mål någon gång i framtiden.

Varför finns strategier?

Strategier finns för att kunna avancera och slå en motståndare utan att hen på en gång kan förstå varför.

Vad är skillnaden mellan strategi och taktik?

Strategi är mer övergripande, omfattande och avser ofta ett komplext mönster av handlingar för att uppnå ett mål i framtiden. En taktik däremot är mer konkret för att uppnå ett omedelbart förestående mål.

Vad är en strateg?

En strateg är en person som bestämmer en strategi. Det kan till exempel vara en överbefälhavare som planerar för att vinna ett krig.

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Strategi

https://elisabetlagerstedt.com/2014/05/30/vad-ar-strategi/