Labouchere – övning kan ge färdighet

Om flera av de andra roulettestrategier som finns är ganska enkla att lära sig, och att förstå sig på, så kan man säga motsatsen om det system som kallas för Labouchere. Det här kräver att du som spelare läser på lite innan du kör igång, och det kan ta några omgångar innan du tycker att det fungerar hjälpligt för dig.

Precis som med exempelvis Martingale, som kanske är den mest kända av alla strategier, så bygger det här systemet på att du ska vara progressiv och öka vid förlust. Höjningarna blir dock inte lika stora som när du spelar enligt Martingale-systemet, vilket innebär att du inte löper lika stor risk att gå med stor förlust.

Istället för att dubbla din insats för varje förlust, spelar du när du kör enligt Labouchere-metoden, på ett sätt där du först bestämmer dig för vilken summa du vill vinna när du kommer till slutet av spelsessionen. Du skriver sedan ner en rad siffror som tillsammans bildar det belopp du bestämt dig för att ha som mål.

Om du exempelvis siktar in dig på att vinna 1000 kronor, skulle du kunna ha följande rad: 100 – 120 – 80 – 200 – 100 – 150 – 50 – 100 – 100. Det är inte i vilken ordning de kommer som är det viktiga, och inte heller storleken, utan det viktiga är att du ser till att de siffror du skriver ner tillsammans bildar målbeloppet.

Ta första och sista siffran

När det är dags att dra igång spelet så bestämmer du först vad du ska satsa på, exempelvis högt eller lågt, rött eller svart. Du tar sedan den första siffran i din sekvens och kombinerar den med den sista.

I det här fallet skulle din satsning alltså bli 200 kronor. Om du har turen på din sida och vinner första omgången så kan du då stryka de två siffrorna från ditt papper, och kvar skulle du då ha 120 – 80 – 200 – 100 – 150 -50 – 100. Du gör sedan likadant igen, och tar då 120 + 100, det vill säga 220 kronor och satsar den summan.

Blir det förlust denna gång, skriver du dit den summa du förlorat i slutet på talsekvensen. Förlorar du exempelvis 220 kronor så skriver du in 220 sist i sekvensen. Tanken med systemet är att när alla tal är strukna, vilken tanken är att de ska bli, då har du vunnit den summa du hade som mål att vinna.